Följ länken till video om push rod installering som motverkar oiltransfer

https://youtu.be/w4odQzdj31s