Vad är GDPR?

Det handlar om en ny dataskyddsreform som började gälla fredagen den 25/5-2018.

Enkelt förklarat en lag som ger dig större koll på vilka av dina personliga uppgifter vi har och hur vi använder dem. Bra för dig, med andra ord.

1. Data
Harleyforum använder bara personlig information som vi får direkt av dig då du registerar dig på forumet.

Vi använder endast följande uppgifter:

- Användarnamn (påhittat) Inga riktiga namn, inga adresser eller telefonnummer behövs anges på forumet.
- E-mailaddress
- IP-adress

2. Säkerhet
All information du ger oss skyddas med hjälp av den mest avancerade tekniken, så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades.

3. Tid för lagring
Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna utföra ordern och därefter i ytterligare max två år. Därefter raderas uppgifterna, såvida vi inte genom lagkrav är tvungna att spara dem längre. T.ex. kräver lagen att vi sparar betalningsinformation i sju år.

4. Ändamål
Vi använder de uppgifter du ger oss för olika ändamål.
Leverans
Uppgifterna du lämnar behövs för att kunna genomföra din order. I en del fall lämnar vi uppgifter vidare till så kallad ”tredje part”, för att säkerställa att din order hanteras på bästa sätt.

Reklam
Att godkänna att vi extremt sällan skickar reklam via e-mail (ALDRIG SMS) och är ett bekvämt sätt för dig att hålla dig uppdaterad om vårt forum.

Nyhetsmail
Genom att registrera dig för våra nyhetsmail kan du vara säker på att alltid få ta del av erbjudanden, rabatter och nyheter. Samtliga nyhetsmail innehåller en länk med vilken du när som helst kan avsäga dig fler mail.

Frågor
Har du frågor om ex. din leverans kan du ställa dessa via ett kontaktformulär där du ombeds att lämna en del uppgifter. Du väljer själv vilken information du skickar till oss och informationen sparas endast så länge som det behövs för att vi ska kunna besvara dina frågor fullt ut. Vi vill självklart hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

5. Tredje part
Ibland kan vi dela med oss av data till företag vi samarbetar med, så kallad tredje part.

5.1 För att kunna optimera vår webbsida och göra den så enkel att använda och så personlig som möjligt, använder vi oss av statistikverktyg som t.ex. Google Analytics, som undersöker hur du använder siten. Självklart har vi noggrant utformade avtal med företagen som tillhandahåller dessa tjänster/verktyg, som säkerställer att användarens personliga integritet inte kränks och att t.ex. IP-adresser anonymiseras.

6. Tredje land
En del av de företag vi samarbetar med är baserade i länder utanför EU. Lagarna i dessa länder ger inte alltid samma skydd för personuppgifter som EU:s bestämmelser och därför har vi ingått avtal med företagen där de åtar sig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

7. Cookies
Vi använder cookies för att optimera webbsidan och din upplevelse där.

8. Tredje parts webbsidor
Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi kan inte påverka dessa webbsidor och inte heller garantera att företagen som äger dem hanterar data på samma säkra sätt som vi gör. Därför rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy innan du använder sidorna.

9. Uppdatering av integritetspolicy
För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan vi komma att behöva uppdatera vår integritetspolicy och rekommenderar därför att du läser den regelbundet.

10. Granska, ändra, ta bort data eller ställa frågor?
Du kan begära att få granska, ändra, ta bort eller överföra den data vi har om dig. Du kan t.ex. kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vill du veta vilken data du gett oss tillåtelse att använda, eller vill du att vi ska sluta behandla alt. begränsa behandlingen av data, kan du begära detta. Det betyder att om du gett ditt samtycke kan du ta tillbaka det när du önskar. Vill du veta hur detta går till eller om du har frågor om Harleyforums integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss för vår datahantering. Skicka ett e-mail via kontaktformuläret här: