Komplett instrumentpanel med hastighetsmätare och varvräknare till - 89a, ultra electra, köpes.