Har det slutat hända grejer här nu när man flyttat hit?