Som rubriken antyder. Butiken kommer att vara helt avvecklad till den sista september. Närmsta Harley dealer blir Probike Malmö.

//