HD 1200 eller större ,
Komplett körklar eller i delar ,
Även drivpaket , ram med papper av intresse

maila på offroad@bahnhof.se